เทปยางลดเสียงติดรถยนต์ | ทำไมต้องเทปอะคริลิค 3M | อุตสาหกรรมรถยนต์
| การแต่งรถ รถแต่ง | ข้อมูลทางด้านเทคนิค
3M : A World-class reputation for innovation
3เอ็ม ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อ ปี ค.ศ.1902 จากจุดเริ่มต้นด้วยธุรกิจเหมืองแร่ ในรัฐมินเนโซต้า สหรัฐอเมริกา อันเป็นที่มาของชื่อ 3M ย่อมาจาก Minnesota Mining and Manufacturing Company ด้วยวัฒนธรรมองค์กรแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรัชญาในการบริหารงานของ Mr. William McKnight ประธานกรรมการบริหารคนแรก ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมแรกเริ่มของ 3เอ็ม อย่างกระดาษทรายน้ำชิ้นแรกของโลก Wet-or-dry จากเศษแร่ที่ไร้ค่า ผนวกกับเทคโนโลยีกาว สามารถก่อเกิดเป็นนวัตกรรมอันทรงประสิทธิภาพ และด้วยความมุ่งมั่นที่จะสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน หลายนวัตกรรมของ 3เอ็ม มักจะมีที่มาจากความต้องการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน เช่น Scotch® Masking Tape ที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการกั้นสีในงานพ้นสีรถยนต์ ด้วยประสิทธิภาพกาวของเทปที่ไม่ทำให้เนื้อสีหลุดล่อนขณะลอกเทปออก ทำให้ Scotch® Masking Tape ได้รับความนิยมและเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์ Scotch®เป็นที่รู้จักและกล่าวขวัญกันอย่างแพร่หลาย

และแม้แต่ผลิตภัณฑ์ Post-it® Note ที่หลายคนเข้าใจว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์ แต่แท้จริงแล้วการเฝ้าสังเกตเห็นเศษกระดาษที่ใช้ในการคั้นหน้าหนังสือสวดมนต์ในโบสถ์ ตกหล่นเป็นประจำ สร้างความรำคาญให้กับผู้สวดมนต์อยู่เสมอ หากกระดาษถูกฉาบด้วยกาวที่ติดแล้วสามารถลอกออกได้หลายๆครั้ง ไม่สร้างความเสียหายให้กระดาษมันน่าจะสามารถใช้งานได้ดีในการนำมาใช้ขึ้นหน้าหนังสือ นั้นคือแนวคิดซึ่งเป็นที่มาของนวัตกรรมแรกมีในโลกอีกชิ้นหนึ่งอย่าง Post-it® Note

หรือถ้าย้อนไปในอดีตครั้งที่มนุษย์ได้ขึ้นไปเหยียบบนพื้นดวงจันทร์เป็นครั้งแรก 3เอ็ม คือผู้คิดค้น ผลิตภัณฑ์ 3M Fluorel Elastomer ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตพื้นรองเท้าที่ใช้เหยียบบนพื้นดวงจันทร์ ให้กับนักบินอวกาศ นีล อาร์ม สตรอง

จากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน กว่า 100  ปีแล้วที่  3เอ็ม สร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายกว่า 60,000 ชนิด ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีหลักที่มีอยู่ กว่า 46 เทคโนโลยี ตอบสนองความต้องการในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจตลาดผู้บริโภค กลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และพลังงงาน กลุ่มธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและงานกราฟิก และ 3เอ็ม ยังคงคิดค้นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง เพื่อสิ่งที่ดีกว่า และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าสำหรับทุกๆ ชีวิตบนโลกใบนี้
Feature / รูปแบบของสินค้า
อะคริลิกโฟมเทป (เทปกาวสองหน้าคุณภาพสูง) มาพร้อมกับสัญลักษณ์ 3เอ็ม บนไลน์เนอร์ ใช้เพื่อการยึดติดชิ้นงานทั้งภายในและภายนอก ซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการติดตั้ง เมื่อเทียบกับการยึดติดรูปแบบอื่น
3M Acrylic Foam Tape 4229 , double-coated acrylic foam tape is high quality double-face adhesive tape,
imprinted with 3M Logo on the liner, used for the attachment of interior and exterior parts,
help reduce steps in installation, comparing with other forms of attachment.ฟิล์มอาคาร 3เอ็ม (3M) :   Prestige Series   l   Ultra Safety Series   l   Solar Protection & Energy Saving Series   l   ราคาติดตั้งฟิล์ม   l   นัดวันพื้นที่ประเมินราคา
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Privacy Series   l   Ultra Safety Series   l   Crystalline Series   l   Scotchtint Series    l     Smart Series    l    ราคาติดตั้งฟิล์ม    l    ร้านติดตั้งฟิล์ม
เทปกาวสองหน้าติดรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Acrylic Foam Tape 4229 Series   l   Noise Sealing Tape   l   ติดตั้งเทปกาวสองหน้า   l   รถแต่ง แต่งรถ   l   ร้านขายอะคริลิคโฟมเทป   l   สั่งชื้อสินค้า
 
127.0.0.1