ขั้นตอนในการติดตั้งเทปอย่างถูกวิธี
  ขั้นตอน คำแนะนำ
1 ทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานที่จะทำการติดเทป ด้วย 3M Alcohol Pad IP-70 หรือเบนซินขาว หรือ ใช้โทลูอิน ในกรณีที่ชิ้นงานเป็นวัสดุประเภทยาง และ EPDM - แนะนำให้ใช้ 3M Alcohol Pad IP-70 เนื่องจากผ้าของ 3M Alcohol Pad IP-70 จะไม่ทิ้งเส้นใยในการทำความสะอาดพื้นผิว
- ควรเช็ดไปในทิศทางเดียว ไม่เช็ดกลับไป-มา
  รอให้พื้นผิวแห้ง - โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที (ณ อุณหภูมิห้อง)
2 รอให้พื้นผิวแห้ง และทำการทาน้ำยาประสานลงบนพื้นผิว 1 รอบ โดยทาบางๆให้สม่ำเสมอทั่วพื้นผิว - ควรทาไปในทิศทางเดียว ไม่ทากลับไป-มา
- ทาในปริมาณที่เหมาะสม ไม่มากจนเยิ้ม หรือ น้อยเกินไป จนไม่สามารถสังเกตุเห็นรอยของน้ำยาได้
- เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน ควรใช้ให้หมดในแต่ละครั้งที่มีการฉีกซองบรรจุภัณฑ์
  รอให้พื้นผิวแห้ง - โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 วินาที (ณ อุณหภูมิห้อง)
3 ติดตั้งอะคริลิกโฟมเทป โดยลอก Liner ออกบางส่วน และ ติดอะคริลิกโฟมเทปบนพื้นผิว และค่อยๆลอก Liner ไปพร้อมๆกับการติดตั้งชิ้นงาน - ขณะลอก Liner และระหว่างการติดเทป ระมัดระวังไม่ควรสัมผัสหน้ากาว
- กดให้ชิ้นงานติดแน่นกับพื้นผิว ด้วยแรงอย่างสม่ำเสมอ โดยรีดไปในทิศทางเดียว ระวังอย่าให้เกิดฟองอากาศ
- ควรติดตั้งเทปที่อุณหภูมิสูงกว่า 20°C เนื่องจากกาวจะมีความเหนียวลดลง เมื่ออุณหภูมิต่ำ
3M Alcohol Pad IP-70
3เอ็ม ไอพี-70 แผ่นทำความสะอาดพื้นผิวสำหรับรถยนต์
คุณสมบัติ
• สำหรับทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงานรถยนต์ ก่อนติดตั้ง3M อะคริลิกโฟมเทป
• ผ้าที่ไม่ทิ้งเส้นใยหลังจากทำความสะอาดผิว จึงเตรียมพื้นผิวได้สะอาดกว่า
3M 4298 Adhesive Promotor
3เอ็ม น้ำยาประสานพื้นผิว 4298
คุณสมบัติ

น้ำยาที่ช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่าง 3M อะคริลิกโฟมเทป กับวัสดุที่ติดตั้งได้ยาก เช่นพลาสติกที่มีแรงยึดเกาะในพื้นผิวต่ำ ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกรถ (TPO, PPO, PP, PC, PC + ABS, เป็นต้น)
ใช้งานได้กับวัสดุของชิ้นส่วนรถยนต์ได้หลากหลาย

3M Acrylic Foam Tape 4229

ควรติดตั้งเทปด้วยความระมัดระวัง เพราะเทปจะยึดติดแน่นกับพื้นผิว
ที่ทาน้ำยาประสาน แล้วไม่สามารถลอกออกมาติดใหม่ได้
• ใช้แรงกดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เทปติดกับชิ้นงานได้เต็มพื้นที่ผิว
• อุณหภูมิที่ต่ำลง ทำให้ประสิทธิภาพในการยึดติดขั้นต้นของเทปลดลง
ไม่ควรดึง หรือมีแรงกระทำต่อเทป หลังจากติดตั้งบนชิ้นงานทันที ควรรอ
ให้เทปยึดติดกับชิ้นงานได้เต็มที่ก่อนทำการดึง หรือทดสอบ
• หากต้องการทดสอบแรงยึดติดกับชิ้นงาน ควรทำการทดสอบหลังจากติดตั้ง
บนชิ้นงานแล้วอย่างน้อย 24ชั่วโมง

ขั้นตอนในการซ่อมแซม
1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ทาน้ำยาประสานผิว 4298 ได้ด้วยใช้ผ้าชุบ Methylethyl ketone (MEK) หรือ ตัวทำละลาย Acetone และ ขัดแรงๆ
2. เริ่มต้นทำการติดตั้งเทปใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการทำความสะอาดพื้นผิว

ฟิล์มอาคาร 3เอ็ม (3M) :   Prestige Series   l   Ultra Safety Series   l   Solar Protection & Energy Saving Series   l   ราคาติดตั้งฟิล์ม   l   นัดวันพื้นที่ประเมินราคา
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Privacy Series   l   Ultra Safety Series   l   Crystalline Series   l   Scotchtint Series    l     Smart Series    l    ราคาติดตั้งฟิล์ม    l    ร้านติดตั้งฟิล์ม
เทปกาวสองหน้าติดรถยนต์ 3เอ็ม (3M) :   Acrylic Foam Tape 4229 Series   l   Noise Sealing Tape   l   ติดตั้งเทปกาวสองหน้า   l   รถแต่ง แต่งรถ   l   ร้านขายอะคริลิคโฟมเทป   l   สั่งชื้อสินค้า
 
127.0.0.1